Βιβλία

Όταν επιλέξετε να ανοίξετε ένα βιβλίο θα χρειαστεί να εγγραφείτε σ' αυτό.

Κάτω από την αρχική φωτογραφία υπάρχει το μενού επιλογών.

Επιλέγουμε [Συνημμένα] για να ανοίξουμε το βιβλίο σε νέο TAB.

Καλή ανάγνωση.

Βιβλία

(Δωρεάν)