Εργαστήρια Δεξιοτήτων STEM

Εδώ θα βρείτε τη σειρά των προτεινόμενων μαθημάτων του Οργανισμού STEM Education για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Εμφανίζονται αρχικά όλα μαζί και στη συνέχεια ομαδοποιημένα ανά βαθμίδα και τάξη.

Όταν επιλέξετε να ανοίξετε ένα από τα μαθήματα, θα χρειαστεί να εγγραφείτε σ' αυτό με τα στοιχεία σας και ένα υπαρκτό e-mail ή το gmail σας για single sign-on.

Ακολουθήστε τη ροή των δραστηριοτήτων του μαθήματος στην επιλογή [Περιεχόμενο Μαθήματος].

Καλή μελέτη.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων STEM (...ανά βαθμίδα και τάξη)

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θέτουν στο επίκεντρο την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές να μην είναι απλώς παθητικοί αποδέκτες γνώσης, αλλά να μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, πώς να ανακαλύπτουν νέα γνώση, πώς να θέτουν στόχους, πώς να συνεργάζονται, αλλά και πώς να λαμβάνουν πρωτοβουλίες.

 

Συγκεκριμένα, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ο μαθητής καλλιεργεί τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα – δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες και ενδυναμώνεται σε ατομικό επίπεδο (π.χ. αποκτά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει προβλήματα, μαθαίνει πώς να μαθαίνει), μαθαίνει να συμμετέχει ενεργά σε ομάδες (π.χ. αποκτά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τον αλληλοσεβασμό), εξελίσσεται σε ευαισθητοποιημένο και υπεύθυνο πολίτη της κοινωνίας, με έμφαση στην κατανόηση, την ερμηνεία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

 

Ο STEM Education χαιρετίζει τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ως μια από τις μοναδικές δυνατότητες που δίνει το αναλυτικό πρόγραμμα για την εισαγωγή και διδασκαλία μέρους τους με τη μεθοδολογία STEM.

 

Σήμερα στο σχολείο καθώς δεν έχουν θεσμοθετηθεί εργαστήρια στις Φυσικές Επιστήμες, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν την μοναδική ευκαιρία για την εκπαιδευτική κοινότητα να εμβαθύνει σε κομμάτια της ύλης βασισμένα στη πειραματική διαδικασία.

 

Ο STEM Education έχει αναπτύξει και διαθέτει  πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με τη μεθοδολογία STEM, από το Νηπιαγωγείο έως και το Γυμνάσιο.

Κάθε Πρόγραμμα διδάσκεται σε 9 σχολικές ώρες και αποτελείται, από:

  • Ένα εκπαιδευτικό κιτ ανά δύο μαθητές
  • Δραστηριότητες για τους μαθητές
  • Αναλυτικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό
  • ΔΩΡΕΑΝ δίωρη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού για την υλοποίηση του προγράμματος

 

Ο Εξοπλισμός STEM (εκπαιδευτικό κιτ) για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων βασίζεται σε πασίγνωστους επεξεργαστές ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όπως micro:bit, Arduino και Raspberry. Προγραμματίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες προγραμματισμού όπως το MIT Scratch ή το MakeCode της Microsoft στον γραφικό προγραμματισμό ή η Python και η C στον κειμενικό προγραμματισμό. Πλαισιώνεται από αξιόπιστους αισθητήρες ικανούς να μετρήσουν με ακρίβεια τα φυσικά μεγέθη που αφορούν την διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Υποστηρίζει κατάλληλα γραφικά εργαλεία ώστε τα παιδιά να μπορούν να δημιουργήσουν γραφικές απεικονίσεις των μετρήσεών τους, να τις αποθηκεύσουν και να τις επεξεργαστούν. Επίσης, διαθέτει μεγάλο αριθμό δομικών υλικών με τα οποία τα παιδιά μπορούν να χτίσουν διατάξεις πειραμάτων φυσικής, μοντέλα αυτοματισμών ή αυτόνομα ρομποτικά μοντέλα έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται παιχνίδι. Είναι εύχρηστα και λειτουργικά από θέμα ενέργειας στο σχολικό περιβάλλον, γιατί λειτουργούν με μπαταρίες και δεν χρειάζονται την παρουσία τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στο θρανίο. Προγραμματίζεται εύκολα με κάθε υλικό μέσο προγραμματισμού tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνοδεύεται από δραστηριότητες οι οποίες συμβαδίζουν με την σχολική ύλη και την επεκτείνουν σε σύγχρονα θέματα που δεν καλύπτει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.

Μαθήματα ανά βαθμίδα και τάξη

Προνήπιο

Νηπιαγωγείο

Α’ Δημοτικού

B’ Δημοτικού

Γ’ Δημοτικού

Δ’ Δημοτικού

Ε’ Δημοτικού

Στ’ Δημοτικού

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου