Πληροφορίες και Νέα

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2024

Περιφερειακοί Αττικής (23/3/2024 - Κατηγορία 1821)

Διαδικτυακά μαθήματα σε Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του έργου 1821

Η χαρά στα πρόσωπα των παιδιών, μέσα από σπινθηροβόλα βλέμματα…

…27 ώρες εργασίας στο «πεδίο» … σε 3 λεπτά video, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

 

Φιλοξενώντας ένα σπουδαίο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας τους, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα και ασχολούνται με πολύπλοκες δομές σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά κυρίως υλοποίησης, …προσφέρεις… 

Η ανακαλυπτική μέθοδος που απαιτούν τέτοιου είδους διεπιστημονικές δραστηριότητες, βοηθά κυρίως στη διαθεματική προσέγγιση των εργασιών, με στόχο αφ’ ενός την κινητοποίηση της δημιουργικότητας των παιδιών και την κατανόηση σύγχρονων προβλημάτων, αφ’ ετέρου την καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, επίλυσης προβλημάτων, λογικής και κριτικής σκέψης, ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, χωρικής αντίληψης καθώς και την αυτονομία των μαθητών/τριών μέσα από συνθήκες δοκιμής και λάθους.

“…κοιτώντας στα μάτια των παιδιών, μπορείς να δεις τη χαρά τους …φτάνει να το θέλεις…

Eίναι ένας από τους σημαντικούς λόγους ύπαρξης μας…

Να τους δίνουμε ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ικανότητες τους.

Να τους δίνουμε ευκαιρίες να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους.

Να τους δίνουμε ευκαιρίες να χαίρονται…

Κι ο κόπος όλων μας εξανεμίζεται…

Κι ο κόπος όλων μας γίνεται λιθαράκι για μια προοπτική…”

[BO]

Μικροεπεξεργαστές, υλικά, περιβάλλοντα ανάπτυξης για την Εκπαιδευτική Ρομποτική

Βιβλία, Καλές Πρακτικές και Συμβουλές (STEM)