Προγράμματα STEM Μικρής Διάρκειας

Εδώ θα βρείτε τη σειρά των προγραμμάτων STEM Μικρής Διάρκειας.

Τα προγράμματα της κατηγορίας αυτής διαθέτουν κατά μέγιστο 12 δραστηριότητες.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Summer Camp ή Εργαστήρια δεξιοτήτων

Όταν επιλέξετε να ανοίξετε ένα από αυτά τα προγράμματα, θα χρειαστεί να εγγραφείτε σ' αυτό με τα στοιχεία σας και ένα υπαρκτό e-mail ή το gmail σας για single sign-on.

Ακολουθήστε τη ροή των δραστηριοτήτων του μαθήματος στην επιλογή [Περιεχόμενο Μαθήματος].

Καλή μελέτη.

Προγράμματα STEM Μικρής Διάρκειας