1821 Γυμνάσιο [Α]
...

Α. Στοιχεία δραστηριότητας

Μια πολύ αρχική δραστηριότητα διερεύνησης στοιχείων του micro:bit (Led Panel, buzzer και  πλήκτρων) 

Σκοπός:

Να ελέγξουμε μέσα από κώδικα τα δύο πλήκτρα [Α] και [Β] του micro:bit, ώστε να ανάβουν
και να σβήνουν κάποια από τα leds στο Led panel, καθώς και να ενεργοποιείται ο ήχος (buzzer).

Στόχοι

Βρίσκω/ανακαλύπτω (Γνώση): Στοιχεία της πλακέτας micro:bit.

Αναγνωρίζω (Γνώση): Τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος MakeCode και τα βασικά στοιχεία του micro:bit.

Αναγνωρίζω τις αιτίες (Κατανόηση): Οι οποίες προκαλούν τη μεταβολή της φωτεινότητας των leds.

Συνδυάζω (Σύνθεση): Γεγονότα (πάτημα πλήκτρου) και αποτέλεσμα (άναμμα ή σβήσιμο Led).

Βρίσκω (Εφαρμογή): Τον τρόπο σύνδεση του H/Y μου με το micro:bit.

Αναφέρω συστατικά μέρη (Ανάλυση): Του micro:bit και του περιβάλλοντος προγραμματισμού MakeCode.

Προβληματίζομαι (Αξιολόγηση): Για τον τρόπο που μεταφέρω το πρόγραμμα που ανέπτυξα με το micro:bit.

Χρόνος μάθησης 1 ώρα και 10 λεπτά.

Μέγεθος τάξης 14 Μαθητές/τριες.

Β. Υλικά

Η πλακέτα micro:bit

 

https://makecode.microbit.org/S20705-28073-41474-52936 

Συμμετάσχετε στη συζήτηση
0% Ολοκληρωμένο