Περιεχόμενα...
Προγραμματισμός της οθόνης LCD1602 με το micro:bit
...

 

Απλό Κείμενο

Προβολή Θερμοκρασίας και επιπέδου φωτισμου

 

 

Δημιουργία χαρακτήρων

Συμμετάσχετε στη συζήτηση