Περιεχόμενα...
Προγραμματισμός της οθόνης LCD1602 με το micro:bit
...

Για τον προγραμματισμό της LCD1602, χρειαζόμαστε την επέκταση makerbit-lcd1602.

Ας Δούμε τις εντολές:

Συμμετάσχετε στη συζήτηση