Διαγωνισμοί

Όταν επιλέξετε να ανοίξετε έναν από τους διαγωνισμούς θα χρειαστεί να εγγραφείτε σ' αυτόν με τα βασικά σας στοιχεία και ένα υπαρκτό e-mail σας.

Μπορείτε να ακολουθήστε τη ροή ενημέρωσης για τον Διαγωνισμό και να προβάλλετε ή/και να τυπώσετε τη Βεβαίωση Συμμετοχής σας (αυτοματοποιημένα).

Καλή Επιτυχία.

Διαγωνισμοί στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε...