Περιεχόμενα...
02- People Counter GR
0/1
03-Balancing Game GR
0/1
04-Catch Red Dot GR
0/1
05-First Monograph GR
0/1
06-Mallet Machine Game GR
0/1
07-Digital Target GR
0/1
08-Basketball Arcade GR
0/1
09-Hand Shaker GR
0/1
10-Second Monograph GR
0/1
11-Rocking Horse GR
0/1
12-Electric Drill GR
0/1
13-Tractor Trailer GR
0/1
14- Spinning Plane GR
0/1
1821 Δημοτικό [Α]
Συνημμένα αρχεία
microbit-στιγμιότυπο οθόνης2.png
Μέγεθος: 428,19 KB
microbit-στιγμιότυπο οθόνης.png
Μέγεθος: 257,06 KB
03-Balancing Game [GR].pdf
Μέγεθος: 1,03 MB
Συμμετάσχετε στη συζήτηση
0% Ολοκληρωμένο